Category Archives: ფილოსოფია

“დეონტოლოგიური ეთიკა”

“დეონტოლოგიური ეთიკა” - ინგლისურ ენაზე “Deontological ethics”,ბერძნული წარმომავლობის სიტყვაა და აღნიშნავს – “საჭოროს,აუცილებელს” და “მოძღვრებას”.იგი წარმოადგენს ეთიკის ნაწილს,რომელიც განიხილავს მოვალეობისა და ჯერარსის პრობლემებს.

ლუციუს ანეუს კორნუტუსი

ლუციუს ანეუს კორნუტუსი - დაიბადა ჩრდილოეთ აფრიკაში,კერძოდ თანამედროვე ლიბიის ანტიკურ ქალაქ ლეპტის-მაგნაში,თუმცა ცხოვრების უმეტესი ნაწილი რომში გაატარა.იგი წარმოადგენდა ახ.წ.არ-ით I საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს ფილოსოფოსს,რომლის უმთავრესი ხედვები სტოიციზმის ფილოსოფირ ხედვებზე იყო დაყრდნობილი.

ფრიდრიხ ნიცშეს ფილოსოფიური ხედვა – “ეპიზოდი”

“დიდებული გონების პატრონი სკეპტიკოსია,ზარატუსტრა სკეპტიკოსია,ძალაუფლება,თავისუფლება,რაც კი გონებიდან მომდინარეობს,თავის თავს სკეფსისით განამტკიცებს; ყოველი გონება,რომელსაც სურს დიდება,რომელიც საიმისოდ საშუალებებს საჭიროებს,უთუოდ სკეპტიკოსი უნდა იყოს.

პოლემონე

პოლემონე - დაიბადა დაახლოებით ძვ.წ.აღ-ით 350 წელს,საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში.იგი წარმოადგენდა დიდ ძველბერძენ ფილოსოფოსა და სწავლულს,რომლის უმთავრეს ფილოსოფიურ ხედვებს “პლატონიზმი” წარმოადგენდა.

იმანუელ კანტის ფილოსოფიიდან…

“ადამიანი გადაჭრით უნდა გამოვიდეს შებოჭილი პირადული ჩარჩოებიდან.მოიქეცი ისე,რომ ყოველთვის მიმართავდე კაცობრიობას,შენი სახითაც და სხვათა სახითაც,ისევე როგორც მიმართავ მიზანს,

სოფისტები

ძვ.წ.აღ-ით V საუკუნის მესამე ათწლედიდან საბერძნეთის სოციალ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოხდა გარდატეხა. მოგერიებულ იქნა სპარსეთის ურდოების შემოსევა,რამაც პატრიოტული აღფრთოვანება გამოიწვია.

კონფუცი – “სიმართლის” შესახებ…

“სიმართლე – დასაწყისი და დასასრულია ყოველი არსისა.სიმართლე რომ არ ყოფილიყო,არ იქნებოდა არაფერი.ამიტომ ბრძენნი სიმართლეს საუნჯედ თვლიან. (ავტორი გენია.ჯი) სიმართლე არა მარტო თავისთავად არსებობს,არამედ შექმნა ყველა საგანი.

დიაგორა მილოსელი

დიაგორა მილოსელი (მოღვაწეობდა ძვ.წ.აღ-ით V საუკუნეში) – დაიბადა ეგეოსის ზღვაში მდებარე,ვულკანური წარმოშვების კუნძულ მილოსზე (საბერძნეთი).დიაგორა წარმოადგენდა გამოჩენილ ძველბერძენ ფილოსოფოსს (სოფისტი) და პოეტს,რომელსაც ანტიკური ხანის ავტორები მოიხსენიებდნენ,როგორც “ათეისტს”.

“ცხოვრების ფილოსოფია”

“ცხოვრების ფილოსოფია” - ინგლისურ ენაზე “Philosophy of Life”,წარმოადგენდა ირაციონალურ მიმდინარეობას ევროპულ ფილოსოფიაში,რომელმაც განსაკუთრებული აღიარება ჰპოვა – გერმანიაში,XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის დასაწყისში.

ჯოვანი ბოკაჩოს ნააზრევი…

“სიმდიდრე და სიბრძნე მხრებზე წამოსხმული ბეწვეულის სიმძიმეში კი არაა,არამედ იმაში,რაც ადამიანებს ხალას გულებში აქვთ; ყველამ გაიგოს,რაოდენ დიდი სისულელეა ფიქრი,თითქოს ბუნება ისე მტრულადაა ჩვენდამი განწყობილი და ღმერთი ისე უმოწყალოა,