Category Archives: ფილოსოფია

“აჯივიკა”

“აჯივიკა” -  გახლდათ ფილოსოფიურ-ასკეტური მოძრაობა უძველეს ინდოეთში,რომლის დაარსება წინ უსწრებდა ბუდიზმსა და ჯაინიზმს.აჯივიკები წარმოადგენდნენ ერთგვარი ორგანიზაციის წევრებს,რომლებიც ძირითადად ასკეტი,მაწანწალა და ხშირ შემთხვევაში მოხეტიალე ბერებისაგან (შრამანებისაგან) შედგებოდა.

რა არის განმანათლებლობა? დენი დიდროს “ენციკლოპედიიდან”

“[ჭეშმარიტი] ფილოსოფოსი [ის ადამიანია], ვინც… ტრადიციას, დრომოჭმულს…, ავტორიტეტს…, ყველაფერს,

“მორალი”

“მორალი” - ლათინურად “moralis” ითარგმნება,როგორც “დაკავშირებული ზნეობასთან,ხასიათთან”.იგი გახლავთ ერთ-ერთი საშუალება ადამიანის მოქმედებების რეგულაციისა საზოგადოებაში; ამასთანავე ფორმა საზოგადოებრივი შეგნებისა და სახეობა საზოგადოებრივი ურთიერთოებებისა. (ავტორი გენია.ჯი)

“თიმოლოგია”

“თიმოლოგია” - ბერძნულ ენაზე “თიმოს” აღნიშნავს – “სურვილს,მისწრაფებას”,ხოლო “ლოგია” – “მეცნიერებას,სწავლებას”.

იმრე კერტესის ნააზრევი…

იმრე კერტესი წარმოადგენს დიდ უნგრელ მწერალსა და “ნობელის პრემიის” ლაურეატს ლიტერატურაში,რომელსაც ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე,მძიმე გამოცდის ჩაბარება მოუწია (მეორე მსოფლიო ომის დროს დატუსაღებული გახლდათ,რა დროსაც ურთულესი პერიოდი გაიარა ოსვენციმისა და ბუხენვალდის “სიკვდილის ბანაკებში”).

ფაჰრ ად-დინ არ-რაზი წერდა…

ფაჰრ ად-დინ არ-რაზი (1149-1209 წლები),განეკუთვნებოდა იმ იშვიათ,ისლამური რელიგიის მქონე ფილოსოფოსებს,რომლებიც აღიარებდნენ სხვა სამყაროების არსებობას,ჩვენი სამყაროს მიღმა.მისი მოსაზრებით მხოლოდ ერთი სამყაროს არსებობა შეუთავსებელი იყო ყოვლისშემძლე შემოქმედისათვის. (ავტორი გენია.ჯი)

არეტა კირენელი

არეტა კირენელი მოღვაწეობდა ძვ.წ.აღ-ით IV საუკუნეში და იგი გახლდათ,დიდი ძველბერძენი ფილოსოფოსი ქალი “კირენული სკოლისა” და ქალიშვილი დიდი ძველბერძენი ფილოსოფოსის – არისტიპე კირენელისა.

“ინტუიტივიზმი”

“ინტუიტივიზმი” - გახლავთ იდეალისტური მიმართულება ფილოსოფიაში,რომელიც ინტუიციაში ხედავს შემეცნების ერთადერთ უტყუარ საშუალებას და წარმოადგენს ირაციონალიზმის სახესხვაობას,რომელიც უპირისპირდება დიალექტური მატერიალიზმის ფილოსოფიას.

“შვიდი ბრძენის რჩევა”

მე  გეტყვით შვიდი ბრძენის სახელს,სამშობლოს,სიტყვას:

1. “ზომიერება!” – ლინდესელმა თქვა კლეობულმა;

“ლეგიზმი” – (ლეგალიზმი)

“ლეგიზმი” - ინგლისურად “Legalism”,წარმოადგენდა ფილოსოფიურ სკოლას ჩინეთში,ჩჟანგოს ეპოქაში ძვ.წ.აღ-ით V საუკუნესა და ძვ.წ.აღ-ით 221 წლებში.აღნიშნულ სკოლას მოიხსენიებდნენ ასევე,სახელით: “კანონის დამცველთა სკოლა”.