ხოსე მარტი – “იქ სადაც სისხლისფერია”

იქ,სადაც სისხლისფერია

მთებში დაისი ქოხთან,

ეს სიზმარივით ზღაპარი

სინამდვილეში მოხდა:

გვატემალელი გოგონა

სიყვარულისგან მოკვდა.

თეთრი შროშნები უბეში,

ლურჯი ზამბახი გვერდით…

წევს აბრეშუმის კუბოში,

ვემშვიდობებით სევდით…

…დიდხანს ელოდა დანიშნულს

სატრფო ნაზი და კოხტა,

ვაჟმა გასცვალა სხვაში და

ის – სიყვარულით მოკვდა.

ჭირისუფლები მღვდელმთავარს

ამოსდგომიან მხარში,

მიცურავს კუბო ხალხის და

ჭრელი ყვავილის ზღვაში.

…შინ ვაჟი ცოლით დაბრუნდა,

ქალს – გულში ტყვიად მოხვდა,

ეწვია,ნახა დარწმუნდა

და… სიყვარულით მოკვდა.

…ვკოცნი გაყინულ წარბ-წამწამს,

ვაი,რა ფრთხილად ვკოცნი!

ვაი,რარიგად მიყვარდა

იგი – ტურფა და ნორჩი!

…დილით იპოვეს იქ,სადაც

მდინარე ტინებს ლოკდა,

თქვეს: გაცივდაო! – ო,არა,

ის – სიყვარულით მოკვდა.

საღამოს მწუხრში საფლავთან

მიჭვრეტენ მგლოვიარეს. -

თეთრ ქოშებს როგორ ვუკოცნი

კუბოში მწოლიარეს…

…როცა დაეშვა ჯანღი

და მოსახდენი მოხდა,

დავემშვიდობე გოგონას,

ვინც სიყვარულით მოკვდა.