ანა კალანდაძე – (ო,მადლსა შენსა…)

ო,მადლსა შენსა,

ცაო ქართვლისა,

კვლავინდებურად

ჩვენთვის ეხმიოს,

შიგნი თუ გარე,

გაღმა-გამოღმა

თავს ყმაწვილების

კარი გვეხვიოს…

***

სიზმრად კი არა,

ჩემო მეუფევ,

სიზმრად კი არა,

ცხადად გვეხილოს:

დედას ქართვლისას

ჩვენი მიწისთვის

ხე დახუნძლული

ისევ ერხიოს!