ლუდვიგ ფონ მიზესი “სოციალიზმის” შესახებ…

“…სოციალიზმის იდეა ადამიანის სულის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური ქმნილებაა… ისეთი მიმზიდველი,ისეთი ძვირფასი,რომ მან სწორად მოიპოვა უდიდესი აღფრთოვანება.თუ გვინდა მსოფლიო ამ ბარბაროსისაგან გადავარჩინოთ,ჩვენ უნდა გავაბათილოთ სოციალიზმი, და არ გადავაგდოთ იგი გაუფრთხილებლად.სოციალიზმი მხოლოდ კაპიტალიზმის ალტერნატივა არ არის,იგი ყველა იმ სისტემის ალტერნატივაა,რომელშიც ადამიანს,როგორც ჰუმანურ არსებას,შეუძლია იარსებოს”. (ავტორი გენია.ჯი)