ანაქარსისი – “ეპიზოდი”

ერთ-ერთ უდიდეს ძველბერძენ (წარმომავლობით სკვით) ფილოსოფოსსა და ბრძენს - ანაქარსისს (ძვ.წ.აღ-ით 605-545 წლები),რომელიც შეყვანილ იქნა “შვიდ ბრძენთა” ნუსხაში,დაუსვეს შეკითხვა:

- ვინ არის ადამიანის ყველაზე დიდი მტერი?

რაზეც დიდმა ფილოსოფოსმა უმალვე მიუგო:

- რაღა თქმა უნდა,თავად ჩვენვე – ადამიანები! (ავტორი გენია.ჯი)