ფერნანდო ბოტერო “ხელოვნების” შესახებ…

“ხელოვნება გამოუსადეგარია იმ გაგებით,რომ მომხდარის მომენტში ინტერესის ობიექტს არ წარმოადგენს.მნიშვნელოვანი ისაა,რომ დროთა განმავლობაში იგი შემახსენებელ ფუნქციას იძენს.როდესაც მედია მოვლენისადმი ინტერესს კარგავს,სწორედ ხელოვნება გვახსენებს მომხდარის შესახებ”. (ავტორი გენია.ჯი)