ვინ არის ბრძენი და ვინ უგუნური?

“ვინ არის ბრძენი? ის,ვინც სიბრძნით მოიხმარა წუთისოფელი.არ დაფლა,არ გააუფერულა უფლის მიერ მოცემული სილამაზე,ტალანტი უგუნურების,უმადურების მიწაში”.

 “ვინ არის უგუნური? ის,ვისაც არ სურს იყოს ბრძენი,ვინც მოსტაცა,წაართვა სიბრძნე,კეთილი ნიჭი საკუთარ სულს:ვინც მადლი,სათნოება და სიმართლე უსამართლობით,ბოროტებით ჩაანაცვლა საკუთარი ნებითა და არჩევანით”. (ავტორი გენია.ჯი)