წმინდა მამათა შეგონებანი…

1. თუ კი ვინმე ქრისტიანთაგანი მოწყალებას არ გასცემს,იგი საუფლო საქორწინო პალატათა მიღმა დარჩება და დაიღუპება.ამიტომ.ხელნიცა შენნი ოდენ ზეცისკენ კი არა,ღარიბ ღატაკთა შესაწევნელადაც განიპყარ. – “იოანე ოქროპირი”

2. იბატონე შენს სტომაქზე,სანამ თვითონ გაბატონდება და მაშინ იძულებული გახდები,სირცხვილით მარხულობდე. - ”იოანე სინელი”

3. არაფერზე ისე არ დარდობს სატანა და არაფრით ისე არ განიდევნება და განიარაღდება იგი,როგორც მაშინ,როდესაც ადამიანს უყვარს თავმდაბლობა. - ”იოსებ ათონელი” (ავტორი გენია.ჯი)

4. თავის დამდაბლების ყველაზე უკეთესი საშულებაა,საკუთარი თავი ყველა ქმნილებაზე ნაკლებად ჩათვალო. - ”წმინდა დიმიტრი საროველი”

5. ღარიბი ის ქრისტიანია,ვისაც ამა სოფელში გამდიდრება სურს.  - ”ტიხონ ზადონელი”