თემურ ჩალაბაშვილი – “გაგეჯიბრები სიკვდილო”

გაგეჯიბრები სიკვდილო,

აბა სად შენ და სად მეო,

მასპინძლად ხომ არ ვარგიხარ,

აღარც რომ მიშვებ სადმეო.

***

დამხვდები ჩაღამებული,

მე მოწყვეტილსა სამზეოს,

წამიყვან პაპის პაპასთან,

რომ ვეამბორო მხარზეო.

***

სისხლი მოვწმინდო მკერდზედა,

ხელი შევავლო ფარზეო,

არცა რა მედარდებოდეს,

დამდგარსა სწორსა გზაზეო.

***

მაინც გაჯობე სიკვდილო,

ავს არ ამბობენ მკვდარზეო.