მუხრან მაჭავარიანი – “ყველამ გამწირა”

ყველამ გამწირა,_

მეგობრისა ვინც იყო მსგავსი:

მიწაზე ყოფნას

ზოგმა  ყოფნა არჩია ცაში.

ზოგი მათგანი,

ქვეყნის დამქცევს ჩაუჯდა ნავში:

ტყე აიჩეხა,_

ტყის ადგილას ერთი ხე დავრჩი.