ეშტონ ოქსიდენი წერდა…

“რატომ გვიგზავნის ღმერთი ტანჯვას? უნდა მივიღოთ ეს დასჯად თუ არა? ხანდახან უნდა მივიღოთ,მაგრამ არა… იქნებ არის სხვა მიზეზი,რატომაც გვსჯის ღმერთი.ღმერთი იმიტომ გვსჯის,რომ ამით დიდი სიკეთის გაკეთება სურს.მებაღე ხეს იმიტომ სხლავს,რომ ის უკეთესად გაიზარდოს.ღმერთიც ხშირად იყენებს თავის ბასრ დანას კეთილი მიზნებისთვის… ღმერთი ტყუილუბრალოდ არ გვიგზავნის ტკივილს.ის არასოდეს ცდება…” (ავტორი გენია.ჯი)