დესიდერიუს ერასმუს როტერდამელი – “რომის პაპების” შესახებ…

“რანი არიან უზენაესი მღვდელმთავარნი,რომელთაც რომში ქრისტეს ტახტი უჭირავთ? მათაც რომ მიებაძათ იესოსათვის,ეცხოვრათ მასავით ღარიბულად,მისებრ ეშრომათ,გაეზიარებინათ მისი მოძღვრება,ტანჯვა,სიცოცხლის სიამეთა უარყოფა,ამასთან გაეზიარებინათ პაპის ტიტულის აზრი ჭეშმარიტი,მითხარით,რა იქნებოდა მისი უწმინდესობის ცხოვრებაზე შესაბრალისი?”