დეილ ბრეკენრიჯ კარნეგის მოსაზრებები…

1. ადამიანი,რომელიც მხოლოდ საკუთარ თავზე ლაპარაკობს,ის ასევე მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს კიდეც.

2. თუკი ესწრაფვით კარგი თანამოსაუბრე იყოთ,ამისათვის აუცილებელია გახდეთ კარგი მსმენელი.

3. კრიტიკა საფოსტო მტრედს ჰგავს: იგი აუცილებლად უკან ბრუნდება. (ავტორი გენია.ჯი)

4. ქალის სახის გამომეტყველება ბევრად მნიშვნელოვანია,ვიდრე მისი ტანისამოსი.

5. იმისათვის,რომ გაუგოთ და აპატიოთ,აუცილებელია ფლობდეთ და გამოიმუშავებდეთ საკუთარი თავის თვითკონტროლის უნარს.