ერნესტ რეზერფორდი – “ეპიზოდი”

ახალზელანდიური წარმომავლობის მქონე,დიდმა ბრიტანელმა ფიზიკოსმა და “ბირთვული ფიზიკის მამად” წოდებულმა მეცნიერმა - ერნესტ რეზერფორდმა (1871-1937 წლები),რომელმაც პირველმა შექმნა “პლანეტარული მოდელი ატომისა”,ერთ საღამოს საკუთარ ლაბორატორიაში შეიარა.მიუხედავად იმისა,რომ უკვე საკმაოდ გვიანი იყო,ლაბორატორიაში გადაეყარა მის ერთ-ერთ მოსწავლეს,მისი მრავალრიცხოვანი მოსწავლეებიდან. (ავტორი გენია.ჯი) გაკვრვებულმა მეცნიერმა,რომელიც მას იმ დროს ლაბორატორიაში არ ელოდა,მოსწავლეს ჰკითხა;

” – რას აკეთებთ აქ ასე გვიან?

- ვმუშაობ, – გასცა მოსწავლემ პასუხი.

- დღისით რაღას აკეთებთ?

- რაღა თქმა უნდა დღისითაც ვმუშაობ. უპასუხა მოსწავლემ.

- დილით,უთენიაც მუშაობთ?

- დიახ,პროფესორო,დილით უთენიაც ვმუშაობ, – იყო პასუხი მოსწავლისა,რომელიც მიჩნევდა,რომ ამ პასუხებით დიდი მეცნიერის შექებას დაიმსახურებდა.თუმცა მისდა გასაოცრად პირიქით მოხდა,რადგან მოღუშული და გაბრაზებული რეზერფორდისაგან საკმაოდ მრავალმნიშვნელოვანი კითხვა მიიღო:

- მისმინეთ,ფიქრით როდისღა ფიქრობთ?”