ვალტერ გერმან ნერნსტი – “ეპიზოდი”

გენიალუმა გერმანელმა ქიმიკოსმა და ფიზიკოსმა,”ნობელის პრემიის” ლაურეატმა 1920 წელს თერმოდინამიკაში - ვალტერ გერმან ნერნსტმა(1864-1941 წლები),აღმოაჩინა მესამე კანონი თერმოდინამიკისა,საკუთარ დამსახურებას მეცნიერებაში შეტანილი წვლილისათვის,არასოდეს ივიწყებდა.ერთ-ერთი ლექციის დროს,მან სტუდენტებს განუცხადა:

“პირველი კანონი თერმოდინამიკისა,განისვენებს მრავალი მეცნიერის მხრებზე.მეორე კანონი თერმოდინამიკისა,განისვენებს მცირე რაოდენობის მეცნიერთა მხრებზე. (ავტორი გენია.ჯი) ხოლო მესამე კანონი თერმოდინამიკისა განისვენებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ადამიანის მხრებზე და ის ერთი ადამიანი გახლავარ მე!”