მუხრან მაჭავარიანი – „საქართველო?!”

საქართველო?!_

საქართველო

(ლაპარაკობს ვით ილია)

ზოგიერთის წარმოდგენით

წარმოადგენს იდილიას!

სინამდვილეს თუ ავიღებთ, _

დაბზარული ქვიტკირია!_

იმდენჯერ არ გვიცინია,

რამდენჯერაც გვიტირია.

თუმცა თერგის ბაქიბუქი

მისისიპთან ტიტინია,_

არგვეთი რომ არგვეთია,_

ორი გვარის ჭიდილია.