მიშელ ეიკემ დე მონტენის მოსაზრება…

“ადამიანის წამება – საშიში გამოგონებაა,უმალ მოთმინების გამოცდა,ვიდრე ჭეშმარიტებისა.თუ ტკივილის შიშით კაცი დაიბრალებს იმას,რაც არ ჩაუდენია,მაშინ განა არ შეიძლება ჩამდენსაც აღმოაჩნდეს იმდენი ნებისყოფა,რომ სანუკვარი სიცოცხლის გულისათვის აიტანოს ტკივილი და უარი თქვას იმაზე,რაც ჩაიდინა?” (ავტორი გენია.ჯი)