ადოლფ ჰიტლერი – “ერი და რასა”

“ისტორია უამრავ მაგალითს გვაძლევს იმისათვის,რომ დავინახოთ თუ რა საშინელი,დამღუპველი შედეგი მოსდევს არიული სისხლის შერევას დაბალ რასებთან.ჩრდილოეთ ამერიკა,რომელიც ძირითადად გერმანული ელემენტითაა დასახლებული,ნაკლებად შერეულია ფერად რასებთან და თავისი კულტურული განვითარებით მკვეთრად განირევა ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკისაგან,სადაც რომანული წარმოშობის ხალხი სხვებს შეერია. (ავტორი გენია.ჯი) შედეგად მივიღეთ ის,რომ გერმანული რასის ადამიანი,რომელმაც შეინარჩუნა სისხლის სიწმინდე,იქცა ამერიკის მბრძანებლად და დარჩება მანამ,სანამ გაუფრთხილდება თავის სისხლს.

პაციფიზმის იდეა არცთუ ისე ცუდი იდეაა თუ მას დამპყრობელი ახორციელებს.სხვა სიტყვებით: ჯერ ბრძოლა,შემდეგ პაციფიზმი. (ავტორი გენია.ჯი)

ყველაფერი რაც მშვენიერია დედამიწაზე – მეცნიერება,ხელოვნება,ტექნიკა,ერთი რასისაგან წარმოშობილი რამდენიმე ხალხის შემოქმედების პროდუქტია.ამიტომ კულტურის არსებობა მხოლოდ ამ რასის არსებობისა და კეთილდღეობის პირობებშია შესაძლებელი.ეს რასა რომ დაიღუპოს,მასთან ერთად დაიღუპება ყველაფერი მშვენიერი,რაც კი მას შეუქმნია.

ადამიანთა მოდგმას სამ კატეგორიად თუ დავყოფთ – დამფუძნებლები,შემნახველები და დამანგრეველები,არიული რასა პირველ კატეგორიას უნდა მივაკუთვნოდ.

დამპყრობელი არიელები ხშირად სცოდავენ სისხლის სიწმინდის პრინციპის წინაშე,რის გამოც მკაცრად ისჯებიან.სამოთხეში ჩადენილი ცოდვისათვის,ისინი სამოთხიდან იდევნებიან.

უმაღლესი კულტურის განვითარებისათვის საჭიროა დაბალი ღირსების მქონე ხალხთა არსებობაც.

ასე,მაგალითად ადამიანთა შრომის შედეგი და წარმატება,ხშირად იმაზეა დამოკიდებული თუ რამდენი შინაური პირუტყვი ჰყავთ. (ავტორი გენია.ჯი)

ასეთი მაგალითების მოყვანა ისტორიიდან დაუსრულებლად შეიძლება.საკმარისია გავიხსენოთ,რომ სანამ ცხენს გუთანში შეაბამდნენ,მის ადგილას მონა იყო.

კაცობრიობის პროგრესი კიბეს გვაგონებს.ქვედა საფეხურების გაუვლელად ზედაზე ვერ ახვალ.არიული რასა პირველია,რომელმაც კიბის უმაღლეს საფეხურზე ასვლა მოახერხა.ამიტომ ყველა არიელის ვალია დაიცვას თავისი სისხლის სიწმინდე,არასდროს არ უნდა დაგვავიწყდეს,რომ ომები ქვეყნებს ანგრევენ,ხოლო წინააღმდეგობის ძალის დაკარგვა – ნებისყოფას.

გერმანულ ენაში არის ერთი სიტყვა – “ფლიხტერფულუგ”,რაც ვალისადმი,მოვალეობისადმი სამსახურისათვის მზადყოფნას ნიშნავს.

ამ ტერმინის საფუძველში ეგოიზმი კი არა,იდეალიზმი ძევს და ეს სიტყვა შეიძლება გაგებული იქნას,როგორც სისხლისმიერი ძმების კეთილდღეობისთვის თვითშეწირვის უნარი”. (ავტორი გენია.ჯი)