“რომაული ციფრების” რიცხვითი განმარტება…

რომაული ციფრები – პირველად,ჩვ.წ.აღ-მდე 500 წელს შემოვიდა მასიურ ხმარებაში,ძველი იტალიისა და კორსიკის კულტურის მატარებელ უძველეს ხალხში – ეტრუსკებში.მეცნიერთა მოსაზრებით,აღნიშნული ციფრების ნაწილი ეტრუსკებმა შესაძლოა გადმოიღეს (ისესხეს) სამარხი ურნების კულტურის – პროტო-კელტების სიმბოლოებიდან (გვიანი ბრინჯაოს ხანის კულტურა ცენტრალურ ევროპაში).აღნიშნულ ციფრებს ეტრუსკები და ძველი რომაელები თავიანთ არაპოზიციურ აღრიცხვით სისტემაში გამოიყენებდნენ.მიუხედავად ათასწლეულების გასვლისა,აღნიშნული ციფრითი სიტემა კვლავაც არ კარგავს აქტუალურობას და ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებებისამებრ. (ავტორი გენია.ჯი) აქვე გაგაცნობთ – “რომაული ციფრების” რიცხვით განმარტებებს:

I – 1

II – 2

III – 3

IV – 4

V – 5

VI – 6

VII – 7

VIII – 8

IX – 9

X – 10

XX – 20

XXX – 30

XL – 40

L – 50

LX – 60

LXX – 70

LXXX – 80

XC – 90

C – 100 (ავტორი გენია.ჯი)

CC – 200

CCC – 300

CD – 400

D – 500

DC – 600

DCC – 700

DCCC – 800

CM – 900

M – 1000 (ავტორი გენია.ჯი)