კონფუცი – “სიმართლის” შესახებ…

“სიმართლე – დასაწყისი და დასასრულია ყოველი არსისა.სიმართლე რომ არ ყოფილიყო,არ იქნებოდა არაფერი.ამიტომ ბრძენნი სიმართლეს საუნჯედ თვლიან. (ავტორი გენია.ჯი) სიმართლე არა მარტო თავისთავად არსებობს,არამედ შექმნა ყველა საგანი.თავისთავად არსებობს,რადგან ესაა სიყვარული; მან შექმნა ყველა საგანი იმიტომ,რომ ისაა სიბრძნე,ბუნებრივი ქველმოქმედება და ტაო,გარეგანისა და შინაგანის შემაერთებელი.თუმცა ბევრნი სიმართლეს უყურადღებოდ ექცევიან,მიუხედავად ამისა,ის არასოდეს დაკარგავს თავის მნიშვნელობას”. (ავტორი გენია.ჯი)