“ბამბუკის ფარდა”

“ბამბუკის ფარდა” - ინგლისურ ენაზე “Bamboo Curtain”,წარმოადგენს “ევფემიზმს” (ამა თუ იმ ენობრივ კოლექტივში სააუგოდ,საჩორითოდ ან სახიფათოდ მიჩნეული სიტყვა-თქმათა ნაცვლად ხმარებული უფრო ნატიფად,ზრდილობიანად და უვნებლად მიჩნეული სიტყვა-თქმები),საყოველთაოდ ცნობილი ტერმინის – “რკინის ფარდისა”. (ავტორი გენია.ჯი) აღნიშნული ტერმინით – “ბამბუკის ფარდა”,ადრეულ წლებში,ძირითადად მოიხსენიებდნენ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებს.”რკინის ფარდა” – “ბამბუკის ფარდისაგან” განსხვავებით,მასიურად გამოყენებადი სიტყვა გახლდათ,რადგან პირველმა მოვლენამ 40 წლის განმავლობაში სტაბილურად იარსება,მაშინ,როდესაც “ბამბუკის ფარდის” იქით არსებული ქვეყნების ტერიტორიები,საზღვრები და პარამეტრები ხშირად იცვლებოდა.თანამედროვე სამყაროში,ტერმინი – “ბამბუკის ფარდა”,გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ ბირმის,იგივე მიანმარის მიმსამართით. (ავტორი გენია.ჯი)