„წმინდა მამათა შეგონებანი”

1. „ნეტავ ადამიანმა ისე დააფასოს ღმერთი, რა პატივშიც იმყოფება იგი ღმერთისაგან”. – წმინდა ტიხონ ზადონელი

* * *

2. „ეშმაკი იმიტომაც შთააგონებს ზოგიერთს იმის ფიქრს, თითქოს გეენია არ არსებობს, რომ მასში ჩააგდოს”. – წმინდა იოანე ოქროპირი

* * *

3. „უფალი ერთგულია თავისი აღქმების, ოღონდ მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, ვინც თავიანთი აღქმების ერთგულნი არიან”. – წმინდა ბასილი დიდი

* * *

4. „რაც უფრო უახლოვდება ადამიანი ღმერთს, მით მეტად ხედავს საკუთარ ცოდვილობას”. – ამბა დოროთე

* *

5. „უფალი არ ტოვებს ადამიანს,ადამიანი ტოვებს უფალს, ჯოჯოხეთი უფლისგან განშორებაა”. – წმინდა არქიმანდიტი გაბრიელი (ურგებაძე)