“წმინდა მამათა შეგონებანი”

1. “ნეტავ ადამიანმა ისე დააფასოს ღმერთი,რა პატივშიც იმყოფება იგი ღმერთისაგან”. – წმინდა ტიხონ ზადონელი

2. “ეშმაკი იმიტომაც შთააგონებს ზოგიერთს იმის ფიქრს,თითქოს გეენია არ არსებობს,რომ მასში ჩააგდოს”. – წმინდა იოანე ოქროპირი

3. “უფალი ერთგულია თავისი აღქმების,ოღონდ მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის,ვინც თავიანთი აღქმების ერთგულნი არიან”. – წმინდა ბასილი დიდი

4. “რაც უფრო უახლოვდება ადამიანი ღმერთს,მით მეტად ხედავს საკუთარ ცოდვილობას”. – ამბა დოროთე

5. “უფალი არ ტოვებს ადამიანს,ადამიანი ტოვებს უფალს,ჯოჯოხეთი უფლისგან განშორებაა”. – წმინდა არქიმანდიტი გაბრიელი (ურგებაძე)