წმინდა მამათა შეგონებანი…

1. “ღმერთის წინაშე ყოველი ცოდვა ზღვის კენჭებივითაა, არ არსებობს ცოდვა, სინანულს რომ აღემატებოდეს”. – ღირსი გაბრიელი

2. “ნებით არ მივეცეთ ცდუნებას, არამედ მადლობით მოვითმინოთ ის, რაც უფლის დაშვებით მოგვევლინება”. – იოანე წინასწარმეტყველი

3. “ღვთის გულისათვის არ დაუშვა, რომ ეს კაენის თესლი (შური) აღმოცენდეს შენში, დათრგუნე მისი მცირე ღივები, შემუსრე “ჩვილნი ბაბილონისა”, სანამ ჯერ კიდევ ჩვილნი არიან. საწყისიდანვე დაამხე ისინი თავის ყვედრებითა და სიმდაბლით”. – ღირსი მაკარი ოპტინელი

4. “ბატონობ სტომაქზე? იბატონე ენაზეც, რათა როდესაც რჩები ერთი სმონა, მეორისგან განთავისუფლებაც არ იქნებოდა ურიგო”. – წმინდა ნილოს სინელი

5. “უფლის შემეცნება არ უსწრებს წინ მის შესახებ ცოდნას”. – წმინდა სერაფიმე საროველი