“ეგზონუმია”

“ეგზონუმია” - ინგლისურ ენაზე “Exonumia”,სიტყვა-სიტყვით აღნიშნავს – “ეგზოტიკურ ნუმიზმატიკას” და იგი წარმოადგენს კოლექციონერობას ისეთი ეგზოტიკური ნუმიზმატიკური ნივთებისა,რომლებიც არ სარგებლობენ ოფიციალური სახელმწიფო ფულადი ნიშნების სტატუსით.მაგალითისათვის,”ეგზონუმიის” ნიმუშები გახლავთ: არაოფიციალური სამახსოვრო ნიშნები და სუვენირები,რომელთაც გააჩნიათ მონეტის ფორმა,თუმცა არ შეიცავენ რაიმე ფულად ნიშანს.ასეთ მონეტებს ძირითადად ამზადებენ გამოფენებისათვის და სხვა რიგი საიუბილეო,ან ტრადიციული ღონისძიებებისათვის. (ავტორი გენია.ჯი) ტერმინი “ეგზონუმია” პირველად გამოგონებულ და ხმარებაში შემოტანილ იქნა,ცნობილი ამერიკელი ნუმიზმატის – რასელ რულაუს მიერ 1960 წელს.”ეგზონუმიით” დაკავებულ ადამიანებს კი – “ეგზონუმებად” მოიხსენიებენ.

“ეგზონუმიის” ნიმუშები: