ალექსანდრე გერცენის ნააზრევი…

“ვინც ღვინოს არ ეტანება,ყველა ღვინის მსმელი ლოთი და ვაგაბუნდი ჰგონია.ყურძნისა და ღვინის ქვეყანაში ლოთები უფრო ნაკლებია,ვიდრე უვენახო და უვაზო მხარეში”…. (ავტორი გენია.ჯი)