გიორგი კვიტაიშვილის წერილიდან – “ივანე ჯავახიშვილისადმი”

“ბუნების უსამართლობა იმაში გამოიხატება,რომ თქვენისთანა პიროვნებას მტერი არ უნდა ჰყავდეს… ორგულებმა და მედროვე ხალხმა აასისინეს თავიანთი შხამიანი ენა და ამით სულიერი ტანჯვა მოგაყენეს… მაგრამ რომაული ანდაზაა: მარმარილოს ძეგლს ტალახი არ ეკარებაო.სწორედ თქვენ ხართ ის მარმარილოს ძეგლი. (ავტორი გენია.ჯი) მტრების ნასროლი ტალახი არ მოგეკარათ… შესანიშნავად მოიქეცით,რომ ფინიებს თავი არ გაუყადრეთ,თქვენი დიდსულოვნებით მათ იარაღი დააყრევინეთ”.