იოჰან ვოლფგანგ ფონ გოეთეს ნააზრევი…

“თუ ადამიანებს ვერ აუტანიათ შენი კარგად ყოფნა და ცდილობენ ჩაგიშხამონ,იცოდე,რომ ეს ცხოვრება ასეთია და ამას ვერსად გაექცევი.ნუ დაგაღონებს ეს; სხვაგვარად არც იქნება.ზოგი არამზადა ხომ ყოველ ღონეს ხმარობს,რომ ჩემი ნაწერების მნიშვნელობა დაამციროს,მაგრამ მე ყურადღებას არ ვაქცევ და განვაგრძობ ჩემთვის მუშაობას”. (ავტორი გენია.ჯი)