ლეონარდო და ვინჩის ნააზრევი…

“თვალი ნაკლებად ცდება,ვიდრე ნებისმიერი სხვა გრძნობა,რადგან სწორი ხაზით უყურებს და ქმნის პირამიდას,რომლის ფუძეა საგანი.ყური ცდება.თვალი,რომელიც სამყაროს მშვენიერებას ჭვრეტს,იმდენად დიდებულია,რომ მისი დამკარგავი კარგავს ბუნების ყველა ქმნილებას… (ავტორი გენია.ჯი) თვალის სულის სარკმელია… მხედველობის დამკარგავი ემსგავსება ცოცხლად დამარხულს,რომელსაც შერჩენია მხოლოდ მოძრაობა და სიცოცხლე”.