ფილიპ დორმერ სტენჰოპის მოსაზრებები…

1. „ადამიანი, რომელიც საკუთარი თავის შესახებ ყველაფერს ან არაფერს ჰყვება, ვერავინ ვერაფერს დაუჯერებს”.

* * *

2. „კარგი აღზრდა იცავს ადამიანებს ცუდად აღზრდილებისაგან”.

* * *

3. „არასოდეს ვიძლევი რჩევებს – რელიგიისა და ქორწინების შესახებ, რადგან არ მსურს ჩემი რჩევებით მივაყენო ვნება ადამიანებს ან ამიერში, ან კიდევ იმიერში”.

* * *

4. „გონიერი ადამიანი ყოველთვის ჩქარობს, თუმცა სიჩქარეში არასოდეს არაფერს აკეთებს”. – (ავტორი გენია.ჯი)

* * *

5. „გონიერების პირველი ნიშანი – შემწყნარებლობაა”. – (ავტორი გენია.ჯი)