დალაი ლამასა და მაო ძედუნის შეხვედრიდან…

მაო ძედუნის ოფისში მისვლის შემდეგ,სადაც ჩინეთის ლიდერს უკანასკნელად შეხვდა ტიბეტელთა სულიერი ლიდერი დალაი ლამა,მოლაპარაკებისას მაომ მას განუცხადა:

“იცით,მე მომწონს თქვენი მოდგომა.რელიგია – ეს საწამლავია.ჯერ ერთი,ის ამცირებს მოსახლეობის რაოდენობას,რადგან ბერები და მონაზვნები არ ქორწინდებიან; და მეორეც – რელიგია უგულველბყოფს ყოველგვარ მატერიალურ პროგრესს”. (ავტორი გენია.ჯი)