დეილ ბრეკენრინჯ კარნეგი “ღიმილის” შესახებ წერდა…

“ღიმილი – უფასოა,მაგრამ ძვირი ღირს,რასაც მეტს გასცემ,მეტს მიიღებ.წამიერია,მაგრამ ხსოვნაში სამუდამოდ რჩება.ვერსად იპოვი მდიდარს,რომელიც უმისოდ ძლებს და ვერც ღატაკს,რომელსაც ის არ გაამდიდრებს.მას ვერ იყიდი,ვერც თხოვნა-მუდარით მოიპოვებ,ვერც ისესხებ,ვერც მოიპარავ,რადგან თუ ნებით არ გაიცა,გროშია მისი ფასი”. (ავტორი გენია.ჯი)