“ჰომიციდი”

“ჰომიციდი” - ინგლისურ ენაზე ”Homicide”,ლათინურ ენიდან თარგმანით აღნიშნავს – “მოკლა ადამიანი”.იგი გახლავთ ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის განზრახ ან შემთხვევითი მკვლელობა.ჰომიციდური განზრახ მკვლელობა,შესაძლოა იყოს როგორც ლეგალური სახის (სიკვდილით დასჯა,საომარი მოქმედებები,თავდაცვის შემთხვევა,ზოგიერთ ქვეყანაში – ევთანაზია,ისტორიული მხრივ – მსხვერპლთშეწირვა),ასევე არალეგალური სახისაც (მკვლელობა,თვითმკვლელობამდე მიყვანა).როგორც წესი “ჰომიციდი”,კარდინალურად განსხვავებული მცნებაა “სუიციდისა”,თუმცა ადამიანის თვითმკვლელობამდე მიყვანა სხვადასხვა ქვეყნის იურისპოდენციაში “კრიმინალურ ჰომიციდად” მიიჩნევა და არა “სუიციდად”. (ავტორი გენია.ჯი) აღსანიშნავია ის გარემოება,რომ სპეციალისტები დღემდე დაობენ იმაზე,არის თუ არა “აბორტი” ჰომიციდის ნაირსახეობა,თუმცა ამაზე ზუსტი პასუხი დღემდე დაუდგენელია.(ავტორი გენია.ჯი)