თამაზ ჭილაძის მოსაზრება…

“სკოლაში ბავშვს შეიძლება ვერაფერი ასწავლო,მაგრამ თუ იმას არ დაავიწყებ,რაც მან გაჩენის დღიდან იცის, – რომ ის ადამიანია – ეს უკვე დიდი საქმეა”. (ავტორი გენია.ჯი)