კალისტრატე ცინცაძის “ქადაქებიდან”…

“დიდი რუსეთის ეკლესიის თავი… ვერ მიუდგა პატარა საქართველოს ეკლესიის სხეულს: მან მოაშორა საქართველოს “სულის ხელმწიფე”,ჩაუკეტა ტვირთმძიმეთა და მაშვრალთ ნავთსაყუდელი და წმინდა ნინოს ეკლესია გადააქცია “მართლმადიდებელი აღსარების უწყების” განყოფილებად.ჩვენი ენის,ზნე-ჩვეულებებისა და წარსულის უცოდინარი სინოდის ეგზარქოსები საქართველოს ეკლესიას მიმართავდნენ “ბრძანებითა მისი უდიდებულესობისაითა” და არა სჯულის კანონისა და საქართველოს ეკლესიის კრებათა ხელმძღვანელობით.ხოლო ადგილობრივი მათი თანამშრრომლები ეპისკოპოზნი და მღვდელნი,ახალი მდგომარეობით ხელფეხშეკრულნი,ვეღარ ახერხებდნენ თავიანთ პირდაპირ მოვალეობის შესრულებას,მართლისა დამტკიცებას და გულარძნილსა განხდას”. (ავტორი გენია.ჯი)