“რესენტიმენტი”

null“რესენტიმენტი” - ფრანგულ ენაზე “Ressentiment”,აღნიშნავს “გაბოროტებას” და იგი წარმოადგენს ფილოსოფიურ-ფსიქოლოგიურ ტერმინს,რომლის თანახმადაც გამოხატავს ისეთი სუბიექტის გრძნობას,რომელიც ყველა მისი წარუმატებლობის მიზეზად ასახელებს: მტრებს,არაკეთილ-მოსურნეებს და ასე შემდეგ.შესაბამისად აღნიშნული გრძნობა წარმოადგენს არასრულფასოვნებისა და სისუტის გამომხატველ მორალურ თვისებას. (ავტორი გენია.ჯი) “რესენტიმენტი” თავის თავში ქმნის მტრის გამოსახულებას,რათა გაექცეს საკუთარ დანაშაულს და თავისი წარუმატებლობის აქცენტი სხვაზე ანუ საკუთარ მტერზე (არაკეთილმოსურნეებზე) გადაიტანოს.თავდაპირველად აღნიშნული ტერმინი შემოტანილ იქნა დიდი გერამნელი ფილოსოფოსის – ფრიდრიხ ნიცშეს მიერ,წიგნში “მორალის გენეაოლოგია”.”რესენტიმენტი” თავის მხრივ,ბევრად რთული კონცეფციაა,ვიდრე შური და მტრობა. (ავტორი გენია.ჯი)