ანატოლ ფრანსი – “მოდით ბიბლიოთეკაში”

“მოდით ბიბლიოთეკაში.იცოდეთ,რომ აქ მრავალი საუკუნის მანძილზე გროვდებოდა ყოველივე საუკეთესო,ყველაზე სასარგებლო,რასაც კი კაცობრიობამ ჭეშმარიტებისა და და სილამაზის შეცნობაში მიაღწია.ნუ ჩათვლით თქვენს თავს დაუპატიჟებელ სტუმრად ბრძენთა ლხინში,დაიკავეთ იქ თქვენთვის შემონახული ადგილი. და მაშინ ყველა დროისა და ხალხის პოეტების,მეცნიერების,მსახიობების,ისტორიკოსების საუცხოო ქმნილებათა წინაშე,პირისპირ დამდგარი სწორად შეაფასებთ თქვენს ნიჭს,ხოლო თქვენს თვალთახედვას გაეხსნება სრულიად ახალი,ვრცელი და უცნობი ჰორიზონტები… (ავტორი გენია.ჯი) ნუ შეგეშინდებათ მეცნიერების თვალუწვდენელი სამფლობელოსი.მოდით ბიბლიოთეკაში”. (ავტორი გენია.ჯი)