ადამ ბაალ შეემი – “ეპიზოდი”

ადამ ბაალ შეემი,რომელიც მოღვაწეობდა XVII-XVIII საუკუნეებში,წარმოადგენდა ერთ-ერთ ცნობილ ებრაელ მისტიკოსსა და კაბალიზმის მიმდევარს (ებრაელთა სამშობლოდან განდევნის შემდეგ იუდაიზმში გაჩნდა მისტიკური მიმდინარეობები და მათ საერთო სახელწოდებად – კაბალა ეწოდა),რომელიც მუდმივად წარმოთქვამდა,საკმაოდ უჩვეულო ლოცვას: ”გახსოვდეს ღმერთო – რომ მე ისევე გჭირდები შენ,როგორც თავად გესაჭიროები მე.ვისთვის უნდა მელოცა მე,შენ რომ არ ყოფილიყავი და ვინ ილოცებდა შენთვის,ადამ ბაალ შეემი რომ არ ყოფილიყო ამ ქვეყნად?” (ავტორი გენია.ჯი)