ანდრე მორუას მოსაზრებები…

1. „მეშინია თუ არა სიკვდილის? - რაღა თქმა უნდა მეშინია… თუმცა კიდევ უფრო მეტად მეშინია ცხოვრების”…

* * *

2. „სიყვარულის გარეშე ქორწინება – დაკანონებული პროსტიტუციაა”.

* * *

3. „დრო – ყველაზე პატიოსანი კრიტიკოსია”.

* * *

4. „ცხოვრება ბრძოლაა და ამ ბრძოლისათვის ბავშვობიდანვე უნდა მოვემზადოთ”. – (ავტორი გენია.ჯი)

* * *

5. „მცირე ღალატი არ არსებობს”.