ლოურენს ჯონსტონ პიტერის მოსაზრებები…

1. „სიბერე – გახლავთ ის პერიოდი ადამიანის ცხოვრებისა, როდესაც პასუხი გაქვთ ყველა შეკითხვაზე, თუმცა მაინც არავინ არაფერს გეკითხებათ”.

* * *

2. „სიტყვები და ილუზიები ყოველთვის კვდებიან, თუმცა რჩებიან – ფაქტები”.

* * *

3. „საშუალო ასაკი – გახლავთ ის, როდესაც წყვეტ უფროსი თაობის კრიტიკას და იწყებ ახალგაზრდა თაობის კრიტიკას”. – (ავტორი გენია.ჯი)

* * *

4. „არსებობენ ისეთი მეგობრები, რომელთა ყოლის შემთხვევაში მტრებიც კი არ არიან საჭირო”.

* * *

5. „არსებობს ადამიანთა ისეთი კატეგორია, „აკრძალულ ლიტერატურასაც” რომ არ კითხულობს”. – (ავტორი გენია.ჯი)