ყველაზე დიდი “უპილოტო საჰაერო ბურთი”

ყველაზე დიდი “უპილოტო საჰაერო ბურთი” - მსოფლიოში,შემუშავებულ იქნა – ამერიკული აერონავტიკის და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნული სამმართველოს “NASA”-ს მიერ.იგი გაშვებულ იქნა 2002 წლის 25 აგვისტოს,კანადის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილიდან.იგი დამზადებულ იქნა პროგრამის LEE (Low Energy Electrons)-ის ფარგლებში და მის დანიშნულებას შეადგენდა,უკეთესად შეესწავლა ცვლილებები ატმოსფეროში. (ავტორი გენია.ჯი) ამასთანავე გაეკეთებინა ახალი აღმოჩენები – “რენტგენულ ასტრონომიასა” და “ულტრაფიოლეტურ გამოსხივებებში”.აღნიშნული უპილოტო საჰაერო ბურთის სრული წონა 690 კილოგრამს შეადგენდა,ხოლო მისი მოცულობა 1,7 მილიონი კუბური მეტრის ტოლ-სწორი გახლდათ. (ავტორი გენია.ჯი) ჰაერში იგი 40 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა,რა დროსაც მაქსიმალური სიმაღლე,რომელიც დააფიქსირა იყო 38,1, კილომეტრი,დედამიწიდან.მან სამჯერ შემოუფრინა ანტარკტიდის კონტინენტს და დაეშვა 660 კილომეტრის მოცილებით,გაშვების ადგილიდან.დოქტორი – პოლ ევენსონი,რომელიც აკონტროლებდა მის ყოველ მოძრაობას,მიიჩნევს,რომ ასეთი ფორმა კვლევებისა,საკმაოდ პერსპექტიული და ბევრად ეკონომიურია,ვიდრე “თანამგზავრის” გაშვება  კოსმოსში. (ავტორი გენია.ჯი)