“ყველაზე ძველი ვიოლინო”

დღევანდელ ეპოქამდე შემორჩენილ “უძველეს ვიოლინოდ”,სხვა ძველ ვიოლინოებს შორის მიჩნეულია,ცნობილი იტალიელი (გერმანული წარმოშობის) ოსტატის - გასპარ დუიფოპრუგარის (1467-1530 წლები) მიერ,სპეციალურად იტალიის მეფისათვის,ბოლონიაში 1510 წელს დამზადებული ვიოლინო.სწორედ აღნიშნული ოსტატი იდგა სათავეებთან,ვიოლინოს როგორც მუსიკალური ინსტრუმენტის ჩამოყალიბებასთან. (ავტორი გენია.ჯი) აღსანიშნავია ისიც,რომ გასპარის მიერ დამზადებული ვიოლინოს “ფორმა” გახდა დღევანდელი,თანამედროვე ვიოლინოს ფორმის საწინდარი და ზოგიერთი სპეციალისტის მოსაზრებით,მას შემდეგ “ვიოლინოს სახე” აღარ შეცვლილა. (ავტორი გენია.ჯი)