ცეფალოკორიდა

ცეფალოკორიდა - ლათინურად “Cephalocarida” წარმოადგენს კიბოსნაირთა ერთ-ერთ სახეობას,რომელშიც შედის მხოლოდ ცხრა სახეობა მცირე “ბენთოსური” ორგანიზმებისა (ზღვისა და კონტინენტური წყალსატევების გრუნტში ან გრუნტზე ბინადარი ორგანიზმების ერთობლიობა).აღსანიშნავია,რომ “ცეფალოკორიდები” მხოლოდ 1955 წელს იქნენ აღმოჩენილები და მეცნიერებმა იგი დაწვრილებით შეისწავლეს,რის შემდეგაც მათ მისცეს ახალი ქვეკლასი კიბოსნაისებრთა სახეობისა.ისინი საკმაოდ მცირე ზომებით გამოირჩევიან,კერძოდ მათი სხეულის ზომა 2-3 მილიმეტრს არ არემატება. (ავტორი გენია.ჯი) იკვებებიან დეტრიტებით.სხეულთან შედარებით თავი დიდი აქვთ,ისევე,როგორც სხვა სახეობის კიბორჩხალებს.ცეფალოკორიდები ბინადრობენ სხვადასხვა სიღრმეებზე,დაწყებული ლიტორალიდან (ზღვის ფსკერის ეკოლოგიური ზონა,რომელიც მიქცევისა და მოქცევის შედეგად დღე-ღამეში ორჯერ იფარება წყლით და შიშვლდება) – 1500 მეტრ სიღრმეებამდე. (ავტორი გენია.ჯი)