ჯონ სტიუარტ მილის მოსაზრებები…

1. ადამიანებს არ სურთ იყვნენ მდიდრები; ადამიანებს სურთ მხოლოდ ის,რომ იყვნენ სხვაზე მდიდრები.

2. უმჯობესია იყო უკმაყოფილო ადამიანი,ვიდრე კმაყოფილი ღორი; უმჯობესია იყო უკმაყოფილო სოკრატე,ვიდრე კმაყოფილი რეგვენი.

3. ქორწინება ერთადერთი ფორმაა მონობისა,რომელიც კანონით დაშვებულია.

4. გენიოსებს თავისუფლად სუნთქვა,მხოლოდ თავისუფალ ატმოსფეროში შეუძლიათ. (ავტორი გენია.ჯი)

5. მჭერმეტყველების წყარო – გულია.