ვახტანგ ჯავახაძე – “…და იპოვნა კაცმა თოკი”

…და იპოვნა კაცმა თოკი, -

განა მარტო თოკი?

რა იცოდა?!

მიათრევდა,

როგორც მძიმე ბორკილს.

იმ თოკს რაში მოჰყვებოდა, -

განა მარტო რაში?

რა იცოდა?!

დაბოღმილი

ბრუნდებოდა სახლში.

რაშს მოჰყავდა ოქროს ეტლი, -

განა მარტო ეტლი?

რა იცოდა?!

გულს უკლავდა

დარდი მეტის-მეტი.

შიგ ეძინა მზეთუნახავს…

რა იცოდა კაცმა?!

მიდიოდა,

ბორკილივით

მიათრევდა ბაწარს.

უცებ რაღაც გადაწყვიტა,

შეუხვია მარცხნივ;

თოკიც ჰქონდა,

ხეს ეძებდა -

ბედნიერი კაცი.