„ლაკების სიბრძნე”

1. „ის, რასაც ჰკარგავს ლაჩარი, პოულობს გმირი”.

* * *

2. „უსიყვარულო ოჯახი – უფესვო ხე არის”.

* * *

3. „ქვა მტკივნეულია იმისთვის, ვისაც იგი მოხვდა”.

* * *

4. „თუ კი ვერ მოვისმენთ დაქორწინებას, მოვისმენთ – განქორწინებას”.

* * *

5. „ცხენს არ აჭენებენ მანამ, სანამ მას ვირი არ გადაუსწრებს”. – (ავტორი გენია.ჯი)

* * *

6. „უმჯობესია შვიდჯერ გარდაიცვალოს მამა, ვიდრე ერთხელ – დედა”.

* * *

7. „მგელს ცხვარი – არასოდეს ეყოლება”.

* * *

8. „ჭინჭრის სხვისი ხელით მოკრეფა – იოლია”.

* * *

9. „სამჯერ რომ მოიტყუო, ვირიც კი გაგიგებს და დაგწიხლავსო”. – (ავტორი გენია.ჯი)

* * *

10. „მხოლოდ ის გეტყვით მწარე სიმართლეს, ვინც გულწრფელად განიცდისო”.