“ლაკების სიბრძნე”

1. ის,რასაც ჰკარგავს ლაჩარი,პოულობს გმირი.

2. უსიყვარულო ოჯახი – უფესვო ხე არის.

3. ქვა მტკივნეულია იმისთვის,ვისაც იგი მოხვდა.

4. თუ კი ვერ მოვისმენთ დაქორწინებას,მოვისმენთ – განქორწინებას.

5. ცხენს არ აჭენებენ მანამ,სანამ მას ვირი არ გადაუსწრებს.(ავტორი გენია.ჯი)

6. უმჯობესია შვიდჯერ გარდაიცვალოს მამა,ვიდრე ერთხელ – დედა.

7. მგელს ცხვარი,არასოდეს ეყოლება.

8. ჭინჭრის სხვისი ხელით მოკრეფა – იოლია.

9. სამჯერ რომ მოიტყუო,ვირიც კი გაგიგებს და დაგწიხლავსო. (ავტორი გენია.ჯი)

10. მხოლოდ ის გეტყვით მწარე სიმართლეს,ვინც გულწრფელად განიცდისო.