ჯოზეფ კონრადის მოსაზრებები…

1. წიგნის ერთ ნახევარს მწერალი წერს,ხოლო მეორე ნახევარს თავად მკითხველი.

2. ყველა ადამიანი ერთმანეთის ძმა არის,სწორედ ამიტომ არის,რომ მათ ერთმანეთის შესახებ საკმაოდ ბევრი რამ იციან.

3. არც ერთი ადამიანი არ ამბობს,რომ მოსწონს – ჭორები,თუმცა ყველა მათგანი დიდი სიამოვნებით ისმენს მათ. (ავტორი გენია.ჯი)

4. ადამიანი უნდა განსაჯო არა მარტო მისი მეგობრების,არამედ მტრების მიხედვითაც.

5. ის გარბოდა.მართლაც გარბოდა,მიუხედავად იმისა,რომ არსად ჰქონდა გასაქცევი. (ავტორი გენია.ჯი)