მარკუს ტულიუს ციცერონის ნააზრევი…

1. „როცა აწმყოში სატრაბახო არაფერი აქვთ, წარსული საქმეებით ტრაბახობენ”.

* * *

2. „თავისუფლების ადგილი მხოლოდ იმ საზოგადოებაშია, სადაც უზენაესი ძალაუფლება ხალხს ეკუთვნის”.

* * *

3. „თავისუფლად მხოლოდ ის ცხოვრობს, ვინც მოვალეობის შესრულებაში პოულობს სიხარულს”. – (ავტორი გენია.ჯი)

* * *

4. „ჭეშმარიტი მეგობარი უნდა იყოს ჩვენი მეორე “მე”, ის მეგობრისაგან მხოლოდ კეთილ საქმეებს მოითხოვს. მეგობრობას ბუნება გვიბოძებს სასარგებლო საქმის თანამგზავრად და არა მანკიერების თანაშემწედ”.

* * *

5. „არასოდეს არა ვარ ისე მოუცლელი, როგორც დასვენების საათებში”.