კონფუცი – “ეპიზოდი”

სიცოცხლეშივე ლეგენდად ქცეულ ჩინელ ფილოსოფოსს - კონფუცის (ძვ.წ.აღ-ით 551-479 წლები),რომლის სწავლებამაც უდიდესი გავლენა იქონია ჩინეთსა და აღმოსაველთ აზიაზე,ერთ-ერთ თავის მოსწავლესთან ასეთი სახის დიალოგის გამართვა მოუწია:

” – რაზე უნდა იყოს დაფუძნებული და რა მახასიათებელი უნდა გააჩნდეს კარგ ხელისუფლებას?

- საკვები,იარაღი და ერის ნდობა, – მიუგო მოსწავლეს დიდმა ფილოსოფოსმა.

- დავუშვათ,რომ თქვენს მიერ აღნიშნული სამი საშუალებიდან,აუცილებლად უნდა გაწიროთ ერთი მათგანი – რომელს გასწირავდით?

- რაღა თქმა უნდა იარაღს.

- ვთქვათ და მეორე საშუალების გაწირვაც აუცილებელი შეიქნა,ამ შემთხვევაში,რომელსღა გაიმეტებდით?

- თუკი მეორე საშუალების აუცილებლად დათმობაც მომიწევდა,ამ შემთხვევაში საკვებს დავთმობდი. (ავტორი გენია.ჯი)

- საკვების გარეშე ხომ ერი დაიღუპება?!

- კაცობრიობის დასაბამიდან სიკვდილი ყოველთვის თანმდევი იყო ყოველი სულიერი არსებისა.თუმცა უნდა იცოდე,რომ – ერი,რომელიც არ ენდობა საკუთარ ხელისუფლებას,აუცილებლად განწირულია დაცემისათვის,რაც სიკვდილზე ბევრად უარესია”. (ავტორი გენია.ჯი)