ბარონ იოზეფ ეტვეშ ფონ ვაშაროშნამენის მოსაზრება…

“შვილები თავიანთ მშობლებში ხედავენ წარსულს,მშობლები კი – თავიანთ შვილებში მომავალს; და თუ მშობლებში ვხედავთ უფრო მეტ სიყვარულს შვილებისადმი,ვიდრე შვილებში სიყვარულს მშობლებისადმი,ეს სამწუხაროა,მაგრამ იმავე დროს ბუნებრივიცაა.ვის არ უყვარს უფრო მეტად თავისი იმედები,ვიდრე თავისი მოგონებები”. (ავტორი გენია.ჯი)